Algemene Privacyverklaring Heisterkamp

Heisterkamp streeft ernaar producten en diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Om een factuur op naam te kunnen ontvangen wordt u gevraagd een aantal gegevens aan te leveren zoals naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres voor digitale facturering en eventueel uw bankrekeningnummer voor automatische incasso. Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor facturering en automatische incasso (indien van toepassing) en tweede instantie om u te informeren over onze producten, dienstverlening en evenementen. Uw gegevens worden opgeslagen in ons interne ERP- softwaresysteem Dynamics Navision. De gegevens zijn uitsluitend voor eigen gebruik en zullen zonder uw nadrukkelijke toestemming nooit aan derden worden verstrekt.

Heisterkamp verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens wanneer u (mogelijk) gebruik wilt maken van onze diensten en/of producten. Heisterkamp acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het uitgangspunt is dat wij niet meer gegevens van u bewaren dan wij nodig achten.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Heisterkamp is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het aanvragen van informatie met betrekking tot onze diensten en producten vragen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Registreren
Bij het opvragen van informatie via onze website over diensten en/of producten is registratie vereist. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw naam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, diensten en/of producten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

Bij Heisterkamp worden regelmatig foto’s en/of video´s gemaakt waarop onze klanten mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor websites, social media, werving- en promotiemateriaal. Wij vragen bij bevestiging van de overeenkomst hiervoor uw toestemming.

Heisterkamp gaat zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto en/of video, dan zal deze op uw verzoek worden verwijderd.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u wordt gevraagd diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Naam, adres, postcode, email, telefoonnummer en aantal personen zijn verplicht bij het invullen van het contactformulier. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarnaast worden de gegevens bewaard voor marketing doeleinden.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Bij gebruik van onze website worden uw gegevens niet gepubliceerd. Gegevens zijn hierdoor niet zichtbaar op het internet, ook niet voor zoekmachines.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners mits deze partners betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen.

Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden zo lang als nodig bewaard om uw overeenkomst te kunnen uitvoeren of wettelijk verplicht is. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal zeven jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Heisterkamp verwijdert alle persoonsgegevens na 7 jaar, gerekend vanaf het moment van uw laatste aankoop.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links of buttons met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Indien u geen informatie van ons wenst te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden via het telefoonnummer 0541 291 830 (ma. t/m vr. 8.00 – 17.00 uur). Of via verkoop@heisterkamp.com.

In geval van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring zullen wij u informeren.

Heisterkamp B.V.
Eerste Stegge 2
7631 AE Ootmarsum Ootmarsum, september 2017